اطلاعات تماس

دفتر: پشتیبانی سینمایی پلاک 13

آدرس: کرج مهر ویلا میدان معلم ساختمان معلم طبقه سوم واحد هفت - تلفن رزرو 09123673101

تلفن رزرو:

تلفن دفتر: 32742786-026

ارتباط مستقیم با مدیریت پشتیبانی سینمایی پلاک 13